Samen Neurowijzer

Je werkt met cliënten of patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en wil je graag verder verdiepen in de gevolgproblematiek van deze doelgroep.
In Nederland zijn diverse scholingsmogelijkheden op dit gebied. Vaak betekent het een zoektocht om de juiste voor jou passende cursus te vinden.

Samen Neurowijzer is het samenwerkingsverband van scholingsinstituten op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.
Met deze website wil het samenwerkingsverband een brug slaan met de professionals die werken met mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel.

Door samenwerking van scholingsinstituten op landelijk niveau willen we het volgende bereiken:

  • Betere vindbaarheid van de meest passende opleiding voor jou als professional
  • In samenwerking het aanbod van scholing te verfijnen en te verbreden
  • Gezamenlijk nieuwe scholingsvormen aan te bieden, zoals webinars, digitale scholing, e-learning, etc.
  • Een platform creëren voor kennisdeling en kenniscirculatie
  • Verbinding maken tussen scholing en onderzoek
  • Afstemming op de patiëntengroep en hun naasten

Op deze pagina lees je welke opleidingsinstituten zijn  aangesloten.

Het Samenwerkingsverband is nog in ontwikkeling.
Deze website is nog onder constructie; in de toekomst hopen we je via deze site ook de weg naar een voor jou goed passende opleiding te kunnen bieden.