Over ons

Samen Neurowijzer

Samen Neurowijzer is een samenwerkingsverband van onderwijsaanbieders voor professionals die werkzaam zijn met mensen met centraal neurologische en neuro-geriatrische aandoeningen in brede zin (zorg, behandeling, wonen, re-integratie, etc.).
Daarbij staat het revalideren/begeleiden van deze mensen op de voorgrond. Het gaat hierbij om post MBO, post HBO-bachelor en post WO onderwijs.

Missie Samen Neurowijzer

Mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel hebben recht op kwalitatief hoogwaardige professionele ondersteuning bij het (opnieuw) vormgeven van hun leven, waarbij aandacht is voor het welzijn en voor de samenwerking met mantelzorgers/informele zorg.

Samen Neurowijzer staat voor hoogwaardig onderwijs, kennisoverdracht en kennisdeling ten dienste van professionele zorgverlening aan patiënten, cliënten en bewoners met aangeboren of verworven hersenbeschadiging. Leidend hierbij is de overtuiging dat samenwerking tussen onderwijsaanbieders, onderzoekers en werkveld bijdraagt aan inhoudelijke kwaliteit en inspireert tot kruisbestuiving.
Samen Neurowijzer streeft naar krachtenbundeling op basis van onderlinge verscheidenheid, vertaling van evidence based kennis naar de werkvloer, toegankelijkheid van kennis, beroepsuitoefening op basis van klinisch redeneren, interdisciplinaire samenwerking en de menselijke maat.

Visie Samen Neurowijzer

Om inhoud aan haar missie te geven wil Samen Neurowijzer samenwerkingsverbanden aangaan met patiënten- en werkveldorganisaties die relevante diagnosegroepen, beroepen en zorginstellingen vertegenwoordigen en met wetenschappelijk onderzoekers.
Samen Neurowijzer verzorgt zelf geen cursussen en opleidingen maar wil de vindbaarheid van en toegang tot adequate kennis verbeteren waardoor professionals beter passende scholing kunnen krijgen.
Daarnaast wil Samen Neurowijzer Life Long Learning stimuleren middels een platform met moderne vormen van kennisoverdracht en kennisdeling.