Avans+

Scholingsaanbod

Driejarige Masteropleiding Geriatric Physical Therapy (MGPT)
Upgrade tot Master na modulaire opleiding.

Doel van de scholing

Na de masteropleiding geriatriefysiotherapie kunnen op basis van klinisch redeneren voor en met de patiënt onderbouwde keuzes gemaakt worden. De geriatriefysiotherapeut werkt altijd binnen de driehoek tussen wetenschappelijk bewijs, patient values en eigen expertise.

Doelgroep discipline

Fysiotherapeuten

Doelgroep cliënten

Kwetsbare ouderen of kwetsbare mensen met een hoge biologische leeftijd. Bij kwetsbare ouderen is sprake van multimorbiditeit waarbij centraal neurologische aandoeningen veelal een rol spelen.

Doelgroep werksituatie

Alle werksituaties waar kwetsbare ouderen in behandeling zijn: ziekenhuis, langdurige zorg (mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in nabijheid of permanent toezicht nodig hebben), geriatrische revalidatie, eerste lijn, woonomgeving voor mensen met een beperking.

Vooropleiding/ervaring

Bachelor Fysiotherapie

Onderwijsvorm

Elk jaar bestaat uit 4 modules en in elke module zijn er 2-3 klassikale, interactieve bijeenkomsten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van online leren, werkplekleren, intervisie, supervisie en coaching. Het derde leerjaar wordt afgesloten met een masterthesis en de verdediging daarvan. Verdere toetsing vindt plaats in de vorm van beroepsproducten aan de hand van casuïstiek, waarbij deelnemers in de voorbereiding elkaars producten kritisch van feedback voorzien. Naast vakinhoudelijke onderwerpen, komt persoonlijk leiderschap en evidence based practice uitdrukkelijk aan de orde in aparte modules en gedurende de gehele opleiding.

 

Avans+

Heerbaan 14-40, 4817NL, Breda
Postbus 2087, 4800CB, Breda
076 5258304
www.avansplus.nl

Contactpersoon Wouter Bonke (opleidingsmanager Fysiotherapie) en Anja Kuperus (docent)
wbonke@avansplus.nl; afkuperus@kpnmail.nl