AXON leertrajecten

Scholingsaanbod

Basiscursussen voor begeleiders, arbeidsbegeleiders/arbeidsdeskundigen, leerkrachten over de gevolgproblematiek van en begeleiding bij (niet-aangeboren) hersenletsel.

Trainingen: communicatie, werken met de methodiek Hooi op je Vork, omgaan met agressie bij hersenletsel.

Workshops over diverse gevolgproblemen van hersenletsel en begeleidingsmethodieken.

Doel van de scholing

Vanuit basiskennis over de werking van de hersenen en de gevolgen van hersenletsel leren de deelnemers ondersteuning te bieden aan cliënten/patiënten en hun directe omgeving in het omgaan met de gevolgproblematiek.

Doelgroep discipline

De basiscursussen worden op vier niveau's aangeboden:

  • Begeleiders en verzorgers MBO-niveau 2 en 3
  • Begeleiders en verpleegkundigen MBO-niveau 3 en 4
  • Begeleiders en verpleegkundigen HBO-niveau
  • Ambulant begeleiders minimaal niveau 3)

Verder alle andere professionals die werken met mensen met hersenletsel.

Doelgroep cliënten

cliënten/patiënten met hersenletsel en hun sociale netwerk.

Doelgroep werksituatie

Zorg: revalidatie, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ggz, gespecialiseerde thuiszorg, afdeling neurologie van ziekenhuizen
Overig:  arbeidsintegratie, dagbesteding, (speciaal) onderwijs.

Vooropleiding/ervaring

Afhankelijk van de cursus; zie hierboven bij de doelgroep discipline.

Onderwijsvorm

Incompany en/of open inschrijving.
Met name praktijkgerichte bijeenkomsten op basis van eigen casuïstiek, zo nodig aangevuld met e-learning.