Enquete Samen Neurowijzer

Het doel van Samen Neurowijzer is de scholing beter vindbaar te maken en vanuit de samenwerking te komen tot een completer aanbod van scholing. Het samenwerkingsverband wil een platform zijn van vraag en aanbod, maar ook van kennisdeling en kenniscirculatie.

Om aan te sluiten op de scholingsvragen op de werkvloer heeft het samenwerkingsverband een enquête gemaakt. We willen hiermee inventariseren welke vragen in het werkveld leven.
Wij zouden het erg op prijs stellen als jij de enquête zou willen invullen.

Alvast bedankt:
Avans+, AXON leertrajecten, Ergo Academie, Hogeschool HAN, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Neurorevalidatie bij CNA (Frans van der Brugge), PAO Psychologie, de Rinogroep, Stichting ITON.