Hogeschool Arnhem Nijmegen

Scholingsaanbod

Masteropleiding Neurorevalidatie & Innovatie
Basiscursussen Neurorevalidatie CVA voor verpleging en verzorging

Doel van de scholing

Masteropleiding: regie kunnen voeren bij complexe interdisciplinaire neurorevalidatie en nieuwe kennis op de werkvloer brengen door interdisciplinaire innovatie en implementatie.

Cursussen: toepassen van kennis en (keten)vaardigheden door verpleging en verzorging op basis van evidente en beschikbare richtlijnen.

Doelgroep discipline

Masteropleiding: alle voor neurorevalidatie relevante beroepsgroepen met een bachelor diploma.

Cursussen: verpleging & verzorging.

Doelgroep cliënten

Masteropleiding: cliënten met hersenletsel in de meest brede zin.

Cursussen: de focus ligt op cliënten met een beroerte.

Doelgroep werksituatie

Masteropleiding: iedere denkbare situatie waar cliënten met hersenletsel behandeld worden.

Cursussen: iedere denkbare situatie waar cliënten met een beroerte verpleegd worden.

Vooropleiding/ervaring

Masteropleiding: afgeronde bachelor opleiding, voor het tweede jaar is één jaar werkervaring en een baan vereist.

Cursussen: afgeronde opleiding op niveau 3, 4 en/of 5.

Onderwijsvorm

Masteropleiding: open inschrijving, co-creatie met het werkveld, interdisciplinair leren van elkaar, werken aan werkstukken ten behoeve van eigen cliënten op de eigen werkplek.

Cursussen : incompany en/of open inschrijving, mengeling van interactieve colleges, eigen casuïstiek, training van praktische vaardigheden en ketenopdrachten.