Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA)

Scholingsaanbod

10-daagse Cursus Neurorevalidatie bij CNA voor paramedici
3-daagse Vervolgcursus Neurorevalidatie bij CNA voor paramedici\
10 of 3-daagse In company trajecten Neurorevalidatie bij CNA voor (para)medici

Doel van de scholing

De cursus heeft als doel om zowel eerste als tweedelijns paramedici die werkzaam zijn met patiënten met een CNA op te leiden tot een gecertificeerd specialist in de neurorevalidatie.

Een specialist in de neurorevalidatie heeft inzicht in de meest voorkomende Centraal Neurologische Aandoeningen (=CNA), weet de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen de verschillende aandoeningen.
Hij is in staat onderbouwd overeenkomstige symptomen paramedisch positief te beïnvloeden.

Als u deze cursus heeft doorlopen ben u in staat om elke patiënt met een CNA zelfstandig te onderzoeken en te behandelen. Door de verdieping in de cognitieve- en gedragsmatige aspecten van een CNA heeft u tevens de mogelijkheid interdisciplinair te handelen binnen uw eigen deskundigheid.

Doelgroep discipline

Paramedici en dan met name fysio- en ergotherapeuten.

Doelgroep cliënten

We behandelen de meest voorkomende CNA, dus dat wil zeggen CVA, Parkinson, Dementie en MS

Doelgroep werksituatie

Revalidatiecentra, Verpleeg- en verzorgingstehuizen, Ziekenhuizen en Eerstelijns Praktijken

Vooropleiding/ervaring

HBO opleiding of een wetenschappelijke opleiding m.b.t. gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld Bewegingswetenschappen.

Onderwijsvorm

We hebben vrije inschrijvingen en begeleiden ook in company trajecten voor verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of revalidatiecentra.

Inhoud cursussen: interactieve lesvormen, oefenen praktijkvaardigheden, bespreken eigen casuïstiek (alle deelnemers leveren 3 keer een uitgewerkte casus aan en krijgen daar ook allemaal feedback op), eindpresentaties door alle deelnemers.