PAO psychologie nascholing & opleiding

PAO staat voor Post Academisch Onderwijs en biedt al ruim 40 jaar opleidingen en cursussen over gedragswetenschappelijke thema’s en professionele vaardigheden waaronder
supervisie, leiderschap en coaching.
PAO wordt van oudsher door academici gevonden, maar we rekenen ook steeds meer hbo-ers tot onze klantenkring.
PAO heeft visie op leren. We maken altijd de verbinding tussen de cursus, de praktijk en stimuleren we een continu leer- en reflecteerproces middels intensieve online lesmethodes.
Dit kan gaan om een combinatie van klassikale lessen en online leren (blended leren) of om volledige online vaardigheidstrainingen of webinars.
PAO volgt ontwikkelingen op de voet en verwerkt dit in het onderwijs. De docentenpool van ca. 100 actieve docenten geven les vanuit hun expertise én passie voor het vak.

Scholingsaanbod

Op het gebied van hersenletsel bieden we twee cursussen:

Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij hersenletsel

cursus over diagnostiek en behandeling van hersenletsel

Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

Cursus met de focus op wat er wél kan (mbv oplossingsgerichte methodiek en bijbehorende houding, visie en gesprekstechnieken).

Onderwijsvorm

Open aanbod (op inschrijving), mogelijkheden voor incompany

Doelgroep discipline

GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro) psychologen, psychiaters.

Doelgroep

Wil je weten hoe gestoorde hersenfuncties kunnen leiden tot gedragsproblemen en hoe je dit vertaalt naar een verbeterde nazorg?

Of wil je beter begrijpen waarom een behandeling van (neuro)psychiatrische problematiek niet goed verloopt en mogelijk te wijten is aan een onvoldoende rekening houden met de locatie van het NAH en/of specifieke cognitieve functies? En hoe je dit kunt voorkomen en/of verbeteren?

De doelgroep van de cursus bestaat uit orthopedagogen, psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, die meer willen leren over neuropsychiatrische problemen bij volwassenen met hersenletsel. Je werkt bijvoorbeeld in de (forensische) psychiatrie, verslavingszorg of tbs-kliniek.
Op jouw werkplek kun je het geleerde in de praktijk brengen en van daaruit beschik je over casuïstiek.

Kijk op de website van PAO Psychologie voor alle informatie, een interview met de hoofddocent, actuele cursusdata en accreditaties.

Lees hier een interview met één van de docenten, Frank Jonker: “Gedragsproblemen zijn vaak het gevolg een combinatie van de locatie van het letsel en de specifieke cognitieve functies. Als een behandeling binnen de reguliere psychiatrie niet aanslaat, zou men verder onderzoek moeten doen naar de cognitieve functies.”

 

Vooropleiding/ervaring

Big-opgeleide psychologen
Je hebt meerdere cliënten met een chronisch somatische aandoening en/of hun naasten in behandeling en werkt multidisciplinair samen.

 

Interview en Podcast

Lees hier een interview met één van de docenten, Frank Jonker: “Gedragsproblemen zijn vaak het gevolg
een combinatie van de locatie van het letsel en de specifieke cognitieve functies. Als een behandeling
binnen de reguliere psychiatrie niet aanslaat, zou men verder onderzoek moeten doen naar de cognitieve
functies.”
In een podcast waarin onze docenten Frank Jonker en Mariska Mantione met
elkaar in gesprek gaan over hun passie en drijfveren voor hún werk als klinisch neuropsycholoog en
docent. Wát maakt het werken met de patiënten met hersenletsel boeiend, tegelijkertijd complex en soms
zelfs een klein beetje frustrerend? Met sprekende voorbeelden leggen zij uit dat diagnostiek maar een deel
van de puzzel is wanneer je te maken hebt of krijgt met mensen met hersenletsel. Hoe neuropsychologie
en neuropsychiatrie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoe het begeleiden van deze mensen ook
een beroep doet op de creativiteit als hulpverlener.

Ga naar de website voor meer informatie.

PAO

telefoon 085-4879310