Stichting ITON

Algemene informatie over het ITON

Het ITON richt zich op de toepassing van inzichten uit neurowetenschappelijk onderzoek voor de dagelijkse praktijk door het schrijven van boeken en ander lesmateriaal en het geven van opleidingen/cursussen op het gebied van:
– de gevolgen van hersenbeschadiging (o.a. hersentrauma, CVA) met een accent op cognitie en gedrag
– herstel na hersenbeschadiging en de invloed van therapie en training- neurorevalidatie
– chronische pijn
– het leren van motorische vaardigheden op het gebied van sport, muziek en revalidatie

Cursusaanbod*

1. Neuroanatomie en fysiologie (1 dag)
2. CVA meer dan een parese (1 dag)
3. Het plastische brein (1 dag)
4. Muziek en brein (1 dag)
5. Neurorevalidatie in de eerste lijn (3 dagen)
6. Motorisch leren (4 dagen)
7. Pijn voor psychologen (2 dagen)
8. Pijn, uitgangspunten voor analyse en behandeling (5 dagen)
9. Neurorevalidatie voor logopedisten (2 dagen)
10. Kinderneuropsychologie (5 dagen)
11. Neurorevalidatie, analyse en behandeling (14 dagen)
12. Teamscholing Neurorevalidatie op locatie (12 dagen)

*Alle scholingen zijn ook op locatie mogelijk

Doelgroep discipline

De opleidingen/cursussen van het ITON zijn voor artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, bewegingsagogen, sporttrainers, musici en andere geïnteresseerden. Voor specifieke informatie per cursus zie www.stichtingiton.nl

Doelgroep cliënten

De cursussen die zich richten op de gevolgen en het begeleiden van mensen met hersenbeschadiging (in het cursusoverzicht nummers 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 en 12) zijn toepasbaar bij problematiek die zich afspeelt bij patiënten/cliënten/bewoners in een breed scala aan settingen: ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis en mensen die thuis wonen. Het kan daarbij zowel gaan om mensen met verworven als aangeboren hersenbeschadiging.

Onderwijsvorm

De ITON-cursussen worden aangeboden door middel van direct contactonderwijs als wel in combinatie met e-learning (blended learning) waarbij contactonderwijs sterk de overhand heeft. We vinden het belangrijk dat er interactie mogelijk is met andere cursisten en met onze docenten. Op deze wijze wordt er een goede verbinding gelegd van theorie naar praktijk en komen toepassingsmogelijkheden tot zijn recht.
In de cursussen worden interactieve presentaties gegeven en wordt er aan opdrachten en casuïstiek gewerkt. Veelal moeten casusopdrachten worden gemaakt die in groepjes en plenair worden besproken. Ook wordt er literatuur opgegeven (onderwerpen uit boeken, artikelen, richtlijnen) die ter ondersteuning van de presentaties kan worden doorgenomen.

Stichting ITON – Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen

Leliestraat 7C
2011 BL Haarlem
023-5341641
Mw. H. Earl
info@stichtingiton.nl
www.stichtingiton.nl